GDPR

General Data Protection Regulation from the EU (GDPR).

1. Tilmelding Jagt: De oplysninger du afgiver i forbindelse med en tilmelding, vil Jagtudvalget gemme indtil jagtsæsonen er forbi. Derefter slettes de. Drejer det sig om jagter på flyvestation Karup, har Forsvarets Etablissementsstyrelse betinget sig følgende:

Derfor opbevarer vi navnene så længe kontrakten er aktiv. Hvis forsvaret be'r om navne, vil vi spørge dig om vi må videregi' dit navn, før vi udleverer det.

2.Tillmelding Nyhedsbrev: De oplysninger du afgiver i forbindelse med en tilmelding til vores nyhedsbrev, vil Jagtudvalget gemme indtil du afmelder nyhedsbrevet. Derefter slettes de.

3.Tilmelding til skydning: De oplysninger du afgiver i forbindelse med skydning på Flugtskydningsbanen Ruskær, gemmes indtil skydningen er forbi.

4.Tilmelding til en lodtrækning: De oplysninger du afgiver i forbindelse med en lodtrækning, gemmer vi til lodtrækningen har fundet sted. Bliver du trukket ud, betragtes dine oplysninger som hørende til i punkt 1.

Dine data vil aldrig blive videregivet til nogen uden dit forudgående skriftlige samtykke.

Data opbevares på vores webhotel "one.com". Du kan læse deres GDPR-erklæring ved at klikke her.

Ønsker du en kopi af de oplysninger vi opbevarer, kan du til enhver tid bede om en udskrift, ved at skrive til os på jagtudvalget@mojagt.dk, og vi sender derefter oplysningerne til den e-mailadresse du brugte ved tilmeldingen (og kun den e-mailadresse). Ønsker du oplysningerne slettet, kan du be' om det ved en email til jagtudvalget@mojagt.dk.